Gianni Morbidelli1990
Minardi Ford
1990
Minardi Ford
1990
Minardi Ford
1990
Dallara Ford
1991
Minardi Ferrari
1991
Minardi Ferrari
1991
Minardi Ferrari
1991
Minardi Ferrari
1991
Ferrari
1991
Ferrari
1991
Minardi Ferrari
1991
Ferrari
1992
Minardi Lamborghini
1994
Footwork Ford
1994
Footwork Ford
1994
Footwork Ford
1995
Footwork Hart
1997
Sauber Petronas
1997
Sauber Petronas
2018

2023