Stefano Modena

1987
Brabham BMW
1988
Euro Brun Ford
1988
Euro Brun Cosworth
1989
Brabham Judd
1990
Brabham Judd
1991
Tyrrell Honda
1992
Jordan Yamaha
1992
Jordan Yamaha
1992
Jordan Yamaha