HRT2010
Karun Chandhok
2010
Karun Chandhok
2010
Bruno Senna
2010
Bruno Senna
2010
Bruno Senna
2010
Sakon Yamamoto
2010
Karun Chandhok
2010
Christian Klien
2010
Karun Chandhok
2010
Karun Chandhok
2010
Karun Chandhok
2010
Karun Chandhok
2010
Davide Valsecchi
2010
Karun Chandhok
2010
Karun Chandhok
2010
Karun Chandhok
2010
Davide Valsecchi
2011
Narain Karthikeyan
2011
Vitantonio Liuzzi
2011
Vitantonio Liuzzi
2011
Daniel Ricciardo
2011
Narain Karthikeyan
2011
Vitantonio Liuzzi
2011
Dani Clos
2011
Narain Karthikeyan
2011
Narain Karthikeyan
2011
Narain Karthikeyan
2011
Nathanael Berthon
2011
Vitantonio Liuzzi
2011
Vitantonio Liuzzi
2012
Pedro De La Rosa
2012
Narain Karthikeyan
2012
Narain Karthikeyan
2012
Pedro De La Rosa
2012
Dani Clos
2012
Ma Qing Hua
2012
Narain Karthikeyan
2012
Pedro De La Rosa
2012
Dani Clos
2012
Narain Karthikeyan
2012
Dani Clos
2012
Ma Qing Hua
2012
Ma Qing Hua
2012
Ma Qing Hua