Gaston Mazzacane
2000
Minardi FondmetalAdded to online collection: 1998-12-28